ETCİL HAYVANLAR, OTCUL HAYVANLAR, HEM ET HEM OTLA BESLENEN HAYVA

2009-04-20 18:39:00


 
Kendi besinlerini kendileri yapamadıkları için dışarıdan hazır olarak alırlar.(Heterotrof Canlılar ) Bu türlerin hemen hemen hepsinin sindirim kanalı vardır ve sindirim kanalına aldıkları katı veya sıvı besinleri sindirerek beslenirler. 

Hayvanların beslendikleri besinlerin türüne göre üç grupta toplanır:

otçullar (herbivor)
etçiller (karnivor)
hem otçul hem etçiller (omnivor)  olmak üzere üç grupta toplayabiliriz.
OTÇULLAR
Bitkisel besinlerle beslenen hayvanlardır. Örneğin at, koyun, sığır, tavşan, geyik, fil, zürafa, zebra, keklik, kanarya otçullardandır. Bitkisel besinlerde bulunan selülozun sindirimi zor olması   nedeniyle bu canlıların sindirim kanalları diğer tüketicilerden oransal olarak daha uzundur. Otçul memelilerin , azı dişleri iyi gelişmiştir.

Otla beslenen hayvanlar:İnek,koyun,keçi,tavşan vs.
ETÇİLLER
Sadece etle beslenen hayvanlardır. Bu hayvanlar, böcek, fare,tavşan, koyun, sığır, geyik, kuş gibi hayvanları yiyerek beslenirler. Etçil memelilerin köpek dişleri uzundur, azı dişlerinin yüzeyinde sivri çıkıntılar bulunur. Bağırsakları otçullarınkinden oransal olarak daha kısadır. Yılan ,kurt,tilki, aslan, kaplan, atmaca, kartal, kurbağa, timsah vb. gibi hayvanlar etçillere örnek olarak verilebilir.

Etle beslenen hayvanlar:Aslan,kaplan,akbaba,kartal,tilki vs.
HEM OTÇUL ÜZERİNE DE  UTANMADAN ETÇİL OLANLAR
Hem bitkileri hem de başka hayvanları yiyerek beslenen hayvanlardır. Örnek olarak; ev faresi, insan, ayı, domuz, serçe, sığırcık, karga, hindi, turna vb. hayvanlar verilebilir.
Tüketiciler arasında beslenme yönünde karmaşık bir ilişki vardır. Otçullar bitkisel besinler yiyerek beslenirken etçil canlılar, otçulları ve başka çeşitleri  yer. Hem otçul hem etçil olan hayvanlar ise otçullar , etçiller ve bitkisel besinlerle beslenirler.

Hem etle hem otla beslenen hayvanlar:Fare,ayı,kedi vs.

10572
0
0
Yorum Yaz
ucuz sigara
TOPlist