Mustafa Kemal Atatürk's Life, Atatürkün Hayatı İngilizce

2011-12-21 16:57:00

Mustafa Kemal Atatürk's Life 1881 - 1938 Mustafa Kemal Atatürk He was born in 1881 (probably in the spring) in Salonica, then an Ottoman city, now in Greece. His father Ali Riza, a customs official turned lumber merchant, died when Mustafa was still a boy. His mother Zubeyde, a devout and strong-willed woman, raised him and his sister. First enrolled in a traditional religious school, he soon switched to a modern school. In 1893, he entered a military high school where his mathematics teacher gave him the second name Kemal (meaning perfection) in recognition of young Mustafa's superior achievement. He was thereafter known as Mustafa Kemal. In 1905, Mustafa Kemal graduated from the War Academy in Istanbul with the rank of Staff Captain. Posted in Damascus, he started with several colleagues, a clandestine society called "Homeland and Freedom" to fight against the Sultan's despotism. In 1908 he helped the group of officers who toppled the Sultan. Mustafa Kemal's career flourished as he won his heroism in the far corners of the Ottoman Empire, including Albania and Tripoli. He also briefly served as a staff officer in Salonica and Istanbul and as a military attache in Sofia. In 1915, when Dardanelles campaign was launched, Colonel Mustafa Kemal became a national hero by winning successive victories and finally repelling the invaders. Promoted to general in 1916, at age 35, he liberated two major provinces in eastern Turkey that year. In the next two years, he served as commander of several Ottoman armies in Palestine, Aleppo, and elsewhere, achieving another major victory by stopping the enemy advance at Aleppo. On May 19, 1919, Mustafa Kemal Pasha landed in the Black Sea port of Samsun to start the War of Independence. In defiance of the Sultan's government, he rallied a liberation army in Anatolia and convened the Congress of Erzurum and Sivas which established the basis for the new national effort... Devamı

Atatürk'ün Hayatı ingilizce

2011-12-14 10:19:00

Mustafa Kemal Atatürk 1881 - 1938                                                   Atatürk's Life "There are two Mustafa Kemals. One the flesh-and-blood Mustafa Kemal who now stands before you and who will pass away. the other is you, all of you here who will go to the far corners of our land to spread the ideals which must be defended with your lives if necessary. I stand for the nation's dreams, and my life's work is to make them come true." Atatürk stands as one of the world's few historic figures who dedicated their lives totally to their nations. He was born in 1881 (probably in the spring) in Salonica, then an Ottoman city, now in Greece. His father Ali Riza, a customs official turned lumber merchant, died when Mustafa was still a boy. His mother Zubeyde, a devout and strong-willed woman, raised him and his sister. First enrolled in a traditional religious school, he soon switched to a modern school. In 1893, he entered a military high school where his mathematics teacher gave him the second name Kemal (meaning perfection) in recognition of young Mustafa's superior achievement. He was thereafter known as Mustafa Kemal. In 1905, Mustafa Kemal graduated from the War Academy in Istanbul with the rank of Staff Captain. Posted in Damascus, he started with several colleagues, a clandestine society called "Homeland and Freedom" to fight against the Sultan's despotism. In 1908 he helped the group of officers who toppled the Sultan. Mustafa Kemal's career flourished as he won his heroism in the far corners of the Ottoman Empire, including Albania and Tripoli. He also briefly served as a staff officer in Salonica and Istanbul and as a military attache ... Devamı

Atatürk'ün spor ile ilgiliz sözleri

2011-01-18 23:31:00

Ben sporcunun çevik ve namuslusunu severim. -Spor, ahlaktır. -Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır. -Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatani görev saymak gerekir. -Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim. -Dünya spor hayatı ve spor dünyası çok mühimdir. Bu kadar mühim olan spor hayatı, bizim için daha mühimdir. Çünkü ırk meselesidir, ırkın ıslahı ve kişayişi meselesidir ve hatta biraz da medeniyet meselesidir. -Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister. Yurt savunması bakımından bu derece ehemmiyetli olan izcilik, ferdi ve milli eğitim bakımından da o nisbette önemlidir. -Müsbet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan bahtiyar, kuvvetli bir nesil yetiştirmek siyasetimizin açık gayesidir.   -Dünyada yenilmez kimse, yenilmeyen takım, yenilmeyen ordu, yenilmeyen kumandan yoktur. Yenilgilerden sonra üzülmek de tabiidir. Ancak bu üzüntü insanın maneviyatını yok edecek, onu çökertecek seviyeye varmamalıdır. Yenilen, toparlanarak kendini yeneni yenmek için olanca gücü ile, azimle daha çok çalışmalıdır. Devamı

MUSTAFA KEMAL'S LIFE (türkçe çevirisiyle)

2011-01-05 22:00:00

 MUSTAFA KEMAL'S LIFE   Mustafa Kemal appointed as the commander of Anafartalar Group and he won the Çanakkale War. He went to Samsun on 19th May 1919. Because he is going to start the War of Independence and he started. He opened the Turkish Grand National Assembly on 23rd April 1920. TGNA (Turkish Grand National Assembly) gave him the surname Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk saved the country from invasion of the enemies. He founded the Republic Of Turaaa. He was elected the first resident of the Turkish Rebuplic. He died at 09:05 a.m on 10th November 1938 in Dolmabahçe Palace (but he will always live in our hearts as the beloved one) and his grave is in Anıtkabir, Ankara TÜRKÇE ÇEVİRİSİ Mustafa Kemal 1881'de Selanik'te ( Osmanlı İmparatorluğu ) doğdu.Babasının adı Ali Rıza Efendi, annesinin adı Zübeyde Hanım'dı. Kız kardeşi de Makbule Hanım'dı. O Şemsi Efendi İlköğretim Okulu'na gitti. Daha sonra Selanik Askeri Okulu'na gitti. Mustafa Kemal okulda çalışkan öğrenciydi. O 1905'de Harp Akademisi'nden yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Mustafa Kemal Anafartalar Grubu'nun komutanlığına atandı ve Çanakkale Savaşı'nı kazandı. O 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gitti. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nı başlatacaktı ve başlattı. Mustafa Kemal 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. TBMM O'na Atatürk soyadını verdi. Mustafa Kemal Atatürk ülaaai düşmanların istilasından kurtardı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi. O saat 10 Kasım 1938'de saat 09.05 Dolmabahçe Sarayında öldü ( ama o daima bizim kalbimizde aziz biri olarak kalacak ) ve O'nun mezarı Anıtkabir, Ankara'dadır.  ... Devamı

Atatürk’ün basın ile ilgili sözleri ve tarihi

2011-01-04 15:51:00

Atatürk’ün basın ile ilgili sözleriBasın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.(1922) Basının tam ve geniş hürriyeti iyi kullanmasının, ne derecede nazik bir vaziyet olduğunu söylemeye lüzum görmem. Her türlü kanuni kayıtlardan evvel bir kalem sahibinin ilme, ihtiyaca ve kendi siyasi telakkilerine olduğu kadar vatandaşların hukukuna ve memleketin, her türlü hususi telakkilerin üstünde olan, yüksek menfaatlerine de dikkat ve hürmet etmek manevi zorunluluğu, asıl bu mecburiyettir ki umumi düzeni temin edebilir. Bununla beraber bu yolda yanılma ve kusur olsa bile; bu kusuru düzeltecek etken ve vasıta; basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.(1924) Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.(1929) Gazeteciler kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır.(1923) Basın hürriyetinin mahzurlarının giderilmesinin yine basın hürriyetiyle mümkün olduğuna dair bu büyük meclisin yol gösterme ve düzenleme sahasında güzel karşılanan esaslar, eğer Cumhuriyetin ruhu olan faziletten mahrum kendini bilmezlere, basının sinesinde haydutluk fırsatını verirse, eğer halkı aldatan ve doğru yoldan çıkaranların fikriyat sahasındaki uğursuz tesirleri, tarlasında çalışan suçsuz vatandaşların kanlarını akıtmasına, yuvalarının dağılmasına sebep olursa ve eğer en nihayet haydutluğun en kötüsünü göze alan bu gibi kimseler, kanunların özel müsaadelerinden istifade ... Devamı

ATATÜRK'TEN SON MEKTUP, Atatürk'ün Son Mektubu

2010-12-09 20:36:00

ATATÜRK'TEN SON MEKTUP Siz beni hala anlayamadınız Ve anlamayacaksınız çağlarca da Hep tutturmuş "Yıl 1919 Mayısın 19u" diyorsunuz Ve eskimiş sözlerle beni övüyor, övüyorsunuz Mustafa Kemal'i anlamak bu değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bırakın o altın yaprağı artik Bırakın rahat etsin anılarda şehitler Siz bana neler yaptınız ondan haber verin Hakkından gelebildiniz mi yokluğun, sefaletin? Mustafa Kemal'i anlamak yerinde saymak değil Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bana muştular getirin bir daha Uygar uluslara eşit yeni buluşlardan Kuru söz değil iş istiyorum sizden anladınız mı? Uzaya Türk adını Atatürk kapsülleriyle yazdınız mı? Mustafa Kemal'i anlamak avunma değil Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Hala o acıklı ağıtlar dudaklarınızda Hala oturmuş bana On Kasımlarda ağlıyorsunuz Uyanın artık diyorum, uyanın, uyanın! Uluslar fethine çıkıyor uzak dünyaların Mustafa Kemal'i anlamak göz boyamak değil! Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız Laboratuvarlarda sabahlayın, kahvelerde değil Bilim ağartsın saçlarınızı, kitaplar Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar Mustafa Kemal'i anlamak ağlamak değil Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Demokrasiyi getirmişim size özgürlüğü Görüyorum ki hala aynı yerdesiniz hiç ilerlememiş Birbirinize düşmüşsünüz halka eğilmek dururken Hani köylerde ışık, hani bolluk, hani kaygısız gülen? Mustafa Kemal'i anlamak itişmek değil Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Arayi kapatmanızı istiyorum uygar uluslarla Bilime, sa... Devamı

Atatürkçü Düşünce Sisteminde Milliyetçilik Kavramı

2010-11-25 19:59:00

Milliyetçilik      Genel Olarak Milliyetçiliğin Açıklanması     Milliyetçilik (Ulusçuluk); bireyde genetik, fiziksel, kültürel, toplumsal ve doğal koşulların etkisi altında gelişen ve bir ulusun bireylerinde ortak olan duyguların, ülkülerin ve değerlerin toplamıdır. Bu duygu ve değerler, her zaman için bireysel çıkarların üstünde tutulur. Ulus için önemli ve kazançlı olan bir günd , ortak sevinç duyulur. Örneğin; ulusal bayramlarda, çeşitli alanlarda (bilim, sanat  spor vb. ) kazanılan başarılarda ortak mutluluk dile getirilir. Ya da tam tersine, ulusun genel çıkarlarına bir zarar gelmesi durumunda, aynı şekilde ortak acı paylaşılır. Bu gibi olaylarda toplumun bireyleri dayanışma içine girerler. Örneğin; büyük bir sel felaketi, deprem ve yangın, savaşlardaki yenilgiler, ya da herhangi bir konudaki başarısızlık, ulus açısından önemli birinin kaybedilmesi gibi durumlarda ortak üzüntü paylaşılır.       Ulusçuluk duygusu, insanlık tarihi kadar eski olmasına karşın, Fransız İhtilali’nden sonra önüne geçilmez bir durum almıştır. Her ulusun kendi ulusal devletlerini kurma isteği, çok uluslu imparatorlukların dağılmasına neden olmuştur. Osmanlı Devleti de çok uluslu  bir yapıya sahipti. Bu nedenle, onun dağılması da kaçınılmazdı. Genç Osmanlı aydınlarının bu dağılmayı görerek, ortaya attıkları vatan ve siyasal birlik kavramına dayanan“Osmanlıcılık” başarılı olamamıştır. Din birliğini öngören “İslamcılık” düşüncesi de aynı sonla karşı karşıya kalmıştır. İçinde ırk öğesinin yer aldığı “Turancılık” düşüncesinin de, İttihat ve Terakki’nin başarısızlığı ile etkisiz duruma... Devamı

ucuz sigara
TOPlist