Mai ve Siyah Roman Özeti, Mai ve Siyah Kitap Özeti

2012-10-04 11:05:00

  Romanın baş kahramanı Ahmet Cemil, Mülkiye Mektebi`nin son sınıfına geçtiği yıl babası ölür. Bunun üzerine annesinin ve kız kardeşi İkbal`in geçimini sağlamak onun üzerine düşer.   Okul sıralarından beri edebiyata aşırı tutkusu vardır. Askerî Rüştiye`den bu yana en yakın arkadaşı olan Hüseyin Nazmi`nin de teşvik, yardım ve tavsiyeleriyle; kendi gayretiyle öğrenmiş olduğu iyi Fransızcasıyla çevirilere başlar. Bu işi yeterli görmemesi üzerine ek işler arar ve "Mir`-at-ı Şuûn" adlı bir gazetede iş bulur. Bu gazeteye girebilmek kendisini çok mutlu etmiştir.   Daha sonra bir ek iş daha bulur ve akşamları zengin bir ailenin çocuğuna ders vermeye başlar. Artık evlerinin geçimi düzene girer, hatta ona göre zengin olmaya başlarlar.   Ahmet Cemil`in en büyük hayellerinden biri, edebiyat dünyasında çok iyi tanınan, ünlü bir yazar olmaktır. Bu konuda bir sürü hayal kurar. Bu hayellerine bağlı olarak kafasında, kendisini ünlü yapabilecek bir eser şekillendirmeye başlar.   Bu arada, gazetede saydığı, sevdiği kişilerden biri olan Ahmet Şevki Efendi, yine çalıştığı gazetenin sahibi olan Tevfik Efendi`nin, oğlu Vehbi`ye bir eş aradığını söyler. Ahmet Cemil kız kardeşini vereceği bu adamın durumunu yeterince araştırmadığı halde, yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılır ve İkbal, Vehbi ile evlendirilir. Ahmet Cemil, kardeşinin evlenmesinden dolayı bir sıkıntı duyar ve eniştesine bir türlü ısınamaz.   Ahmet Cemil bir gün en yakın arkadaşı Hüseyin Nazmi`nin uzun süredir görmediği kız kardeşi Lâmiâ ile karşılaşır ve ona âşık olduğunu anlar. Bu olay onu eserine yoğunlaştırır ve bir an önce bitirme isteği doğurur.   Bu sırada, gazete sahibi T... Devamı

Şeytan ve Genç Kadın Kitap Özeti, Geniş Özet

2012-09-21 18:51:00

                                                 ŞEYTAN VE GENÇ KADIN KİTAP ÖZETİ   Paulo Coelho nun yazdığı nacizene romanlardan birisi olan şeytan ve genç kadının kitap özeti sizlerle.   Kitap Yazarı : Paulo Coelho   Baş Oyuncular : Chantal( Genç Kadın ),Yabancı ile Berta. Diğer Oyuncular : Berta’nın ölmüş olan eşi, otel sahibi, rahip, belediye başkanı ve belediye başkanının eşi, Chantal’ın büyükannesi                                                         KİTAP ÖZETİ    Olay Bercos denilen küçük bir kasabada geçmektedir.Bu kasaba,yeşillikler içindedir,temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır,sanayileşme görülmemektedir,teknolojik yeniliklere uzak kalmıştır.Nüfusu az olan bu yerde eski bir kilise vardır.Burda çalışan rahip,kilisenin onarılması,geliştirilmesi için çok çabalamış,kasabaya geldiğinden beri insanları kiliseye gelmeleri için teşvik etmiştir.Ama hiçbir karşılık görememiş hayal kırıklığına uğramıştır,oysa Bercos’a ne ümitlerle gelmiştir,çalışmalarının karşılığını alamayınca mücadeleyi bırakmıştır ve artık Tanrıdan bir mucize beklemektedir.Ayrıca çok büyük,buraya gelen yabancıların konaklayabileceği bir otel vardır.İşte bu otelde,romanımızın kahramanı Chantal çalışmaktadır. Chantal’ın büyükannesi dışında kimsesi yoktur,küçüklüğünden beri o otelde çalışmaktadır.Ama Bercos’u sevmemekte,orayı dar görmekte ve Bercos dışında bir yerde yaşamak isteme... Devamı

The Adventures of Huckleberry Finn

2011-12-30 12:41:00

The Adventures of Huckleberry Finn Huckleberry was the son of the town’s drunkard. All the mother’s of the town hated him. Because he was lazy, lawless and without manners and he had got a bad personality. Everybody thought their children was brilliant. Huck was without relation. A widow whose name was Douglas adopted him as her son. She was a rich woman. So Huck was a rich person. The widow’s sister Miss Watson came to live with her. But  Huck didn’t love her. Because she always says : “ Don’t put your feet up there “ , “ Don’t sit like that “ , “ Sit up straight “ and she were trying to find his bad manners. So Huckleberry  hated her. And also he don’t like his father and he didn’t want to see him again. Because he was a drunkard. He always used to beat him when he didn’t drink too much. He hadn’t been seen for more than a year and that was all right for Huck. But one day when he went up his room , his father was sitting there. His father was a poor person. But Huck was living a rich family. So he came to squeeze money  from Huck. But he couldn’t. He started to disturb everybody to find money and came up to the widow’s house too much. One day, when Huckleberry finished his school that day, his father caught him and took away an old hut. He locked him in it. But he was very careful not to leave a knife or any thing in the hut when he was away. But Huckleberry was a lucky boy so he found a rusty saw and started to work to escape. When his father went to the town to sell some woods, he started to work again and escaped from home. But he had pretended to have been killed. Because he didn’t want to being found. Than he found a canoe and decided to go Jackson’s Island. Because he knew that the island was good for him and nobody ever came there. When he reached the island firstly he made a camp. Than he wanted to a tour to see the... Devamı

İntibah Kitap Özeti, İntibah kısa özet konusu ve hakkında bilgi

2011-03-10 20:45:00

Ali Bey iyi eğitim almış, gösterişi seven, varlıklı biridir. Bir gün Çamlıca'da Mehpeyker adlı güzel, fettan bir kadınla tanışır, ona aşık olur. Ali Bey'in annesi bu durumu öğrenince çok üzülür. Çünkü Mehpeyker hafif meşrep bir kadındır. Ali Bey'i Mehpeyker'den vazgeçirebilmek için eve Dilaşub adında bir cariye alınır. Ali Bey Mehpeyker'in iyi (kendisine yakışan) biri olmadığını öğrenince yıkılır. Dilaşub onu teselli eder. Ali Bey de bir süre sonra Dilaşub'la evlenir. Ancak Mehpeyker, Ali Bey'in Dilaşub'la evlenmesini gururuna yediremez. Ali Bey'i öldürtmek için tuzak kurar. Tuzağı haber alan Dilaşub Ali Bey'in ceketini giyerek dolaşmaya başlar. Bu nedenl Ali Bey zannedilerek öldürülür. Ali Bey da Mehpeyker'i öldürüp hapise girer. Hapiste kahrından ölür. Bu yapıt edebiyatımızda ilk edebi (yazınsal değeri olan ve bir akıma bağlı) yapıt olup romantizm akımına bağlıdır. Devamı

Yaprak Dökümü kitap özeti

2011-01-18 23:42:00

Yaprak dökümü   Eserin baş kahramanı Ali Rıza Bey, Bâbıâlî'den yetişmiş bir mülkiye memurudur. Otuz yaşına kadar Dahiliye kalemlerinden birinde çalışmıştır. İnsanların paradan başka şeylerle de mutlu olabileceklerine ve iyi ahlâkın bir insan için en büyük hazine olduğuna inanmayı ilke edinmişti. Annesi ve kızkardeşinin ard arda ölümüyle İstanbul'dan soğumuş, Suriye'de bir kaza kaymakamlığı görevi almıştı. Sonraları Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde yirmi beş yıl çeşitli memurluk görevlerinde bulunur. Kırk yaşlarına doğru evlenir ve beş çocuk sahibi olur. Trabzon'un bir sancağında mutasarrıflık görevinde iken, haklı fakat zayıf bir kişiyi; haksız ama kasaba eşrafından güçlü bir kişiye karşı koruyup, adaletin gerçekleşmesini sağlayınca görevinden alınır. Bunun üzerine İstanbul'a döner.Bir müddet işsiz gezdikten sonra tesadüfen karşılaştığı eski bir öğrencisi vasıtasıyla, onun müdürü olduğu bir şirkete mütercim olarak girer. Fakat bir süre sonra, yine aynı şirkete bu sefer kendisinin aracılığıyla memûre olarak alınan bir tanıdığının kızıyla müdürün evlilik dışı ilişkide bulunduğunu öğrenince o işi de terkeder.Aynı gün, Ali Rıza Bey'in tek erkek evladı ve beş çocuğundan en büyüğü olan Şevket, bir bankaya memur atanır. Bundan sonra Ali Rıza Bey evin yönetimini oğluna bırakır ve emeklilik hayatına başlar. Artık evde babalık hakimiyeti kalmamıştır. Hanımı ve artık büyüyen kızları parasızlıktan dolayı hep sorun çıkarırlar. O da kendini kahvehânelere atarak oralarda teselli bulmaya çalışır. Oğlu Şevket, çalıştığı bankadaki Ferhunda adında, evli bir kadınla ilişkide bulunur. Bunu öğrenen kocası Ferhunde'yi boşar; Ş... Devamı

Sefiller kitap özeti

2011-01-18 23:28:00

Konusu :Bir kürek mahkumunun on dokuz yılını harcadığı eski günlerine geri dönmemek için sürekli kaçışını ve kaçarken de çektiği sefalet, yaşadığı acılar ile 1800’lü yıllarda Fransız halkının içinde bulunduğu yoksulluk ve yaşadığı ızdıraplar. Özeti :19 sene süren kürek mahkumiyetinden sonra şartlı olarak tahliye edilen Jean Valjean, toplumdan dışlandığını görür. Sadece Digne piskoposu kendisine iyi davranır; buna karşın zorlu acı yıllar geçiren Valjean piskoposun gümüş yemek takımlarını çalarak ona ihanet eder. Valjean polis tarafından yakalanır ve geri getirilir. Piskoposun kendisini kurtarmak için yalan söylemesi ve buna ek olarak değerli iki gümüş şamdanı da ona hediye etmesi Valjean’ı çok şaşırtır. Böylece Valjean hayatına yeni bir başlangıç yapmaya karar verir ve o gün Digne kasabasından ayrılır. Aradan sekiz sene geçmiştir ve Valjean şartlı olarak tahliye koşuluna aykırı hareket ettiği için adını Monsieur Madeleine olarak değiştirmiş; bu süre içinde piskopostan aldığı gümüş yemek takımlarını satarak bir fabrika satın almış ve yaptığı değişikliklerle üretimi artırarak çok zengin bir şahıs olmuştur. Ayrıca yaptığı iyilikler ve yardımlarla herkesin saygı ve sevgisini kazanmış ve belediye reisi olmuştur. İşçilerinden biri olan Fantine’in gizli olarak gayri meşru bir çocuğu vardır. Diğer işçi kadınlar bunu öğrendikleri zaman Fantine’in kovulmasını isterler. Tüm gayri meşru teklifleri Fantine tarafından reddedilen ustabaşı da onu kovar. Kızına ilaç alabilmek için çaresizlikten kıvranan Fantine madalyonunu ve saçını satar, en sonunda da kendini satmak için fahişelere katılır. Yeni işi yüzünden kendini iyiden iyiye alçalmış hisseden Fantine bir müş... Devamı

HEPSİNDEN ACI Kitap Özeti

2011-01-18 23:16:00

KİTABIN ADI : HEPSİNDEN ACI KİTABIN YAZARI : HALİT ZİYA UŞAKLIGİL YAYIN EVİ : İNKILAP KİTABEVİ BASIM YILI : 1984 Kitabın Konusu ‘Hepsinden Acı’ içinde kısa hikayelerin oldugu bir kitaptır. Genelde bu hikayelerin konusu insanların başından geçen acılı , dramatik olaylardır. Kitabın Özeti Hepsinden Acı : Galip Ferruh heyecan dolu, zeki, genç bir adamdır. Kötü bir hayat kadınına aşık olur ve onunla yaşamaya başlar. Hayat hiç de Ferruh’un umduğu gibi gitmez. Hikaye ferruh’un kadını öldürmesiyle sonuçlanır.   Dilhoş Dadı : Yazar küçük bir çocuk iken Dilhoş adında zenci bir dadısı vardır. Dilhoş dadı onu her türlü olumsuzluklara karşı ve anne babasını cezalarına karşı korur. Dilhoş dadı ile yazar arasında mükemmel bir sevgi bağı vardır.F akat bir gün dadı hastalanır ve evden uzaklaşmak zorunda kalır. Bu olay onu üzüntüye sokacaktır. Mayıs Pazarı : Katina İstanbul’da yaşayan zengin bir Rum kadınıdır kocasının ölümü onun hayatında fazla bir değişime sebep olmayacaktır. Hayatını mutlu bir şekilde sürdürmeye devam edecektir. Acı Sadaka : Zehra çok güzel ve genç bir kızdır. Babası ölmüş, annesi ve dayısıyla beraber yaşamaktadır. Bekir adında genç bir delikenkıya aşıktır ve evlenecektir. Bekir askere gider. Bu arada Zehra çiçek hastalığına yakalanır ve kör olur. Annesinin ölümü kaderin Zehraya vurduğu başka bir darbedir. Dayısı Zehrayı bir dilenci olarak çalıştırmaya zorlar. Bekir askerden döndüğünde eski Zehrayı bulamayacaktır. Üç Mektup : Baskılı yönetimin gizli polis baskıları bir gencin ruhu üzerinde iç yıkımları doğurur. Olaylar onu deliliğe hatta ölüme kadar götürür. Tatlı Rüya : Adnana bir şairdir ... Devamı

ucuz sigara
TOPlist