Abdullah Abdurrahman Hayat Hikayesi Özet

2011-12-13 11:05:00

Abdullah Abdurrahman Kimdir, Abdullah Abdurrahman Hayatı, Abdullah Abdurrahman Hayat Hikayesi, Abdullah Abdurrahman Hayat Hikayesi Özet İsim : Abdullah Abdurrahman Doğum Yılı : 1913 Ölüm Yılı : 16.01.1980 Meslek : Emekli Albay, Türkmen Kardaşlık Ocağı Başkanı Abdullah Abdurrahman Biyografi : 1913 yılında Kerkük’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra, Bağdat’a gitti. Bağdat Harb Okulu’na girdi. Harb Okulu’nu başarı ile tamamladı. 1941 yılında İngilizlere karşı olan milli harekette yer aldı. Daha sonra 1948 yılında büyük Türk Generali Mustafa Ragıp ve Ömer Ali Paşalar'la birlikte başarılı bir şekilde Filistin’i kurtarma harekatına katıldı. 1958 yılında Irak’ta Krallığa karşı yapılan ihtilalden sonra, Kerkük İkinci Tümen Komutan Yardımcılığı görevinde bulundu. 19 Temmuz 1959 yılında yapılan Kerkük Katliamından şans eseri kurtuldu. Bağdat’ta devrim komuta konseyi başkanı General Abdulkerim Kasım ile görüşerek, kendisine Kerkük’teki olayları haber verdi. Bunun üzerine General Kasım, Kerkük’e olayları bastırmak ve ortamı sakinleştirmek için bir ordu gönderdi. Böylece Kerkük’ü, daha büyük bir katliamdan ve felaketten kurtardı. Bu davranışıyla Türkmenlerin büyük bir sevgisini kazandı. Emekli olan Albay Abdullah Abdurrahman, 1960 yılında kurulan Türkmen Kardaşlık Ocağı’nın 1964-73, 1973-76 tarihleri arasında aralıksız olarak tam 12 yıl başkanlığını yürüttü. Başkanlık yaptığı zaman zarfı içerisinde diğer arkadaşları ile birlikte Türkmen köy, kasaba ve şehirleri dolaştı. Buralardaki Türkmenlerin meseleleri ile yakından ilgilendi. İnsanları için elinden gelen her türlü çalışmayı yaptı. Başkanı olduğu Kardaşlık Ocağı vasıtas... Devamı

Abdulaziz Muhammed Avadallah Hayat Hikayesi Özet

2011-12-13 10:51:00

Abdulaziz Muhammed Avadallah Kimdir, Abdulaziz Muhammed Avadallah Hayatı, Abdulaziz Muhammed Avadallah Hayat Hikayesi, Abdulaziz Muhammed Avadallah Hayat Hikayesi Özet İsim : Abdulaziz Muhammed  Avadallah Doğum Yılı : ----------- Ölüm Yılı : ---------- Meslek : Mısır El-Ezher Üniversitesi öğretim üyesi. Abdulaziz Muhammed Avadallah Biyografi : HAKKINDA YAZILANLAR MISIR'LI TÜRKOLOGLAR İLK KEZ TÜRKİYE'DE Zaman 25 Aralık 2006 30 yıllık akademik hayatları boyunca binlerce öğrenciye Türkçe öğreten Mısırlı iki Türkolog, Türkiye'yi ilk kez gördü. Türkiye'ye hayran kalan hocalar, "Öğrencilerimize hep Türkçe ve Türkiye'yi anlatıyorduk; ancak bu toprakları görme şansımız hiç olmamıştı. Artık gözlerimizin gördüğü Türkiye'yi öğrencilerimize daha canlı anlatacağız." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın davetlisi olarak gelen Mısırlı 2 Türkolog, ilk kez gördükleri Türkiye'ye hayran kaldıklarını söylediler. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in geçen seneki Mısır seyahati sırasında 'Türkçe öğreten hocaların Türkiye'yi görmedikleri' konusu gündeme geldi. Bunun üzerine ilk planda 3 öğretim elemanı Türkiye'ye davet edildi. Mısır El-Ezher Üniversitesi'nden Prof. Dr. Abdulaziz Muhammed Avadallah ve Kahire Üniversitesi'nden Dr. Semia Muhammed Celal Bedevi ile birlikte daha önce Türkiye'ye konferans ve toplantılar için gelen Ayn Şems Üniversitesi'nden Prof. Dr. Macide Mahluf, Türkiye'ye geldi. Mısırlı konuklar, Bakanlık Dış İlişkiler Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Özdemir tarafından ağırlandı. Türkologlar, İstanbul, Ankara ve Konya'da... Devamı

Abdul Rauf İbrahimi Kimdir, Abdul Rauf İbrahimi Hayat Hikayesi Ö

2011-12-13 10:12:00

Abdul Rauf İbrahimi Kimdir, Abdul Rauf İbrahimi Hayatı, Abdul Rauf İbrahimi Hayat Hikayesi, Abdul Rauf İbrahimi Hayat Hikayesi Özet İsim : Abdul Rauf İbrahimi Doğum Yılı : ----------- Ölüm Yılı : ------------ Meslek : Afganistan Meclis (Ulusi Cirge) Başkanı Abdul Rauf İbrahimi Biyografi : Abdul Rauf İbrahimi, Güney Türkistan Kunduz ilinin İmam Sahip ilçesindendir. Afganistan Rus-Sovyet savaşında Peştunların Hizbi İslami Partisi’ne bağlı olarak kardeşi Abdul Latif İbrahimi ile birlikte Ruslara karşı mücahid olarak savaşmıştır. Afganistan’da komünizm hükümeti çöktükten sonra Raşid Dostum başkanlığında kurulan İslami Hareket Partisi’ne (Cünbüş Milli İslami) katılmıştır. Daha önceki Afganistan Parlementosunda Güney Türkistan Kunduz ilinin İmam Sahip ilçesinden Özbek Türklerinin milletvekilliğini yapmıştır. En son Afganistan Milletvekili seçimlerinde Güney Türkistan Kunduz ilinin İmam sahip ilçesinden yeniden Özbek Türklerinin milletvekili olarak seçilmiştir. Abdul Rauf İbrahimi’nin kardeşi Abdul Latif İbrahimi, bir dönem Güney Türkistan’ın Kunduz ve Tahar illerinde vali olarak görev yapmıştır. Medya Afganistan’da bir Türk Meclis Başkanı seçildi Afganistan’da yaklaşık 1 ay devam eden tartışmalardan sonra 27 Şubat 2011’de Meclis Başkanı seçildi. Yapılan oylamada Kunduz kentinden Özbek Türklerinden Abdul Rauf İbrahimi meclis başkanı seçildi. Özbek Türklerinden birinin Afganistan Meclis başkanlığına seçilmesi, Afganistan devletinin kuruluşundan bu yana ilk defa olan bir olaydır. Son bir ay içinde, Afganistan’da meclis başkanını belirlemek için 4 kez yapılan oylamada başarısız olmuştu. Afganistan Me... Devamı

(Nişancı) Abdi Paşa Kimdir, (Nişancı) Abdi Paşa Hayat Hikayesi Ö

2011-12-12 22:14:00

Abdi Paşa ( Nişancı ) Kimdir, Abdi Paşa ( Nişancı ) Hayatı, Abdi Paşa ( Nişancı ) Hayat Hikayesi, Abdi Paşa ( Nişancı ) Hayat Hikayesi Özet   İsim : Abdi Paşa ( Nişancı ) Doğum Yılı : 17.12.1691 Ölüm Yılı : ----------- Meslek : Osmanlı Devlet Adamı, Tarihçi   Abdi Paşa ( Nişancı ) Biyografi : Asıl adı Abdurrahman’dır. İstanbul’un Anadoluhisarı semtinde doğdu. Doğum tarihi belli değildir. Eğitim ve öğretimini Enderun-ı hümayunda tamamladı. 1648’de Saray-ı Hümayunun Büyük Oda kısmında ilk resmi vazifesine başladı. İki sene sonra Seferli Koğuşuna atandı. Bu vazifede 1659’a kadar kalan Abdi Paşa, Has Oda’ya tayin edildi. 1665’te tuğra çekme vazifesi verildi. 1668’de sır katipliğine getirilen Abdi Paşa ertesi sene Temmuz ayında vezirlik rütbesi ile nişancılık nasbına tayin edilerek saraydan ayrıldı. Uzun süre bu vazifede kalan Abdi Paşa Çehrin Seferi sırasında İstanbul kaymakamı oldu (1678). Ertesi sene dördüncü vezirliğe terfi etti. İkinci vezirken 1682’de Basra valiliğine tayin edildi. On sene kadar çeşitli illerde valilik yaptı. 1690’da Kandiye, sonra Sakız muhafızlığına getirildi. Sakız muhafızı iken 1692 yılında vefat etti. Eserleri : Abdi Paşa, devlet hizmetleri dışında Vekayiname adlı Osmanlı Tarihi ile meşhur olmuştur. Bu eserini Has Oda’da vazifeliyken Dördüncü Mehmed Han'ın isteği üzerine yazmaya başlamıştır. Eserin dili oldukça sade olup, üslubu güzeldir. Dördüncü Mehmed Han zamanı için birinci derecede kaynak olan bu eser, daha sonraki tarihçiler tarafından kullanılmıştır. Eser henüz yayınlanmamış olup, yazma nüshası Topkapı Sarayı Kütüphanesinde mevcuttur. Abdi Paşa'nın, ayrıca edebi sahada da çalışmaları vardır. Abdi mahlası ile yazdığı şiirlerin... Devamı

Abdi Paşa Kimdir, Abdi Paşa Hayat Hikayesi Özet

2011-12-12 22:13:00

Abdi Paşa Kimdir, Abdi Paşa Hayatı, Abdi Paşa Hayat Hikayesi, Abdi Paşa Hayat Hikayesi Özet   İsim : Abdi Paşa Doğum Yılı : 16.12.1685 Ölüm Yılı : ------   Abdi Paşa Biyografi Osmanlı Devleti’nin Budin eyaletindeki son valisi ve meşhur Budin kahramanı... Asıl adı Abdurrahman’dır. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Yeniçerilikten yetişti. Yüksek zekası ve kabiliyeti ile 1668 yılında Yeniçeri ağası oldu. Girit savaşlarında büyük kahramanlıklar göstermesi üzerine, vezirlik rütbesine terfi etti. Bundan sonra sırasıyla; Bağdat, Mısır, Bosna ve Budin valiliklerinde bulundu. 1684 yılında Halep valiliğine, aynı yıl tekrar Budin valiliğine tayin edildi. 1686 yılında Budin valisiyken, az bir kuvvetle, doksan bin kişilik Haçlı ordusuna karşı durdu. 1686 tarihinde, düşmanın teslim ol tekliflerini geri çevirdi. Çıkarma harekatı yaparken, şehit oldu. Bu sırada 80 yaşlarındaydı. Haçlı ordusu ancak bundan sonra şehre girebildi. Macarlar, Abdi Paşa’ya hürmet etmişler ve hatırasına, kabrini imar ederek, üzerine Türkçe ve Macarca Abdi Paşa’yı metheden ve şehadet tarihi bulunan bir mezartaşı koymuşlardır. Devamı

Dr Öz'ün African Mangosu diyeti

2011-12-12 16:45:00

Dr Öz'ün African Mangosu 15 Günde 5 Kilo Verdiriyor İnsanların kullanmayı sorunsuzca tercih ettikleri mucizevi ürün olan African Mango sağlıkla hızlıca ve sağlıkla zayıflatıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de aşırı kilo (obezite ) son zamanlarda çığ gibi artarken,zayıflamak veya formunu muhafaza etmek isteyenler için çözüm yolu önerileri ünlü Dr. Mehmet Öz’den geldi. Dr. Mehmet Öz, kendi adını taşıyan programında African Mango zayıflama hapını obezite sorunu olan kişilere, sürekli diyet yapmasına rağmen kilo veremeyenlere ve verdiği kiloları muhafaza edemeyenlere tavsiye etti. “African Mango” Sadece Zayıflatmıyor African Mango,  içeriğinde bulunan A,B,C vitaminleri sayesinde zayıflamaya olan etkisinin yanı sıra cilt güzelliğine ve saçların daha sağlıklı olmasına da katkıda bulunuyor. Afrika Mango, bir ilaç değil bir gıda takviyesi ve içerinde hiçbir kimyasal barındırmıyor. Yine özütünü oluşturan Beta Karoten, cilt güzelliğini sağlamaya, gece görme bozukluklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmeye, çeşitli enfeksiyonların giderilmesine yardımcı olan bir maddedir. Artık zayıflamak için uzaklara gitmeye gerek kalmadı. Dr. Mehmet Öz’ün tavsiyesi, dünyayı zayıflatan Herbal Home African Mango artık Türkiye’de! Artık günümüz dünyasının en büyük sağlık problemleri arasında ilk sıralardaki yerini koruyan şişmanlık,  daha bir üst boyutu olan obeziteyi problem olmaktan çıkaracak, ruhunu ve bedenini yormadan zayıflatacak bir ürün ile karşı karşıya. Tamamen bitkisel olan “Herbal Home African Mango” kilo ve form problemi konusunda kişilere yardımcı tek... Devamı

Abdi İpekçi Kimdir, Abdi İpekçi Hayat Hikayesi Özet

2011-12-12 16:18:00

Abdi İpekçi Kimdir, Abdi İpekçi Hayatı, Abdi İpekçi Hayat Hikayesi, Abdi İpekçi Biyografi İsim : Abdi İpekçi Doğum Yılı : 1929 Ölüm YIlı : 01.02.1979 Meslek : Gazeteci Abdi İpekçi Hayatından Kareler 1929 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini gördükten sonra Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Sonra bir müddet Hukuk Fakültesi'ne devam etti. Yeni Sabah, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gibi çeşitli gazetelerde spor muhabiri, sayfa sekreteri ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı. Ali Naci Karacan'ın çıkardığı Milliyet gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Bir müddet sonra da genel yayın müdürü oldu. 1961 senesinden 1 Şubat 1979 tarihine kadar aynı gazetenin başyazarlığını da yürüttü. Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Basın Enstitüsü Başkanlığı, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti ve Uluslararası Basın Enstitüsü'nün ikinci başkanlığı, Basın Şeref Divanı genel sekreterliği gibi vazifelerde bulundu. 1 Şubat 1979 gecesi İstanbul’daki evinin yakınlarında kimliği meçhul kişi ya da kişiler tarafından öldürüldü. Eserleri: Abdi İpekçi’nin Afrika, İhtilalin İçyüzü, Dünyanın Dört Bucağından. Devamı

ucuz sigara
TOPlist