Abbas Vesim Efendi Kimdir, Abbas Vesim Efendi Hayatı Özet

2011-12-12 15:47:00

Abbas Vesim Efendi Kimdir, Abbas Vesim Efendi Hayatı, Abbas Vesim Efendi Hayat Hikayesi, Abbas Vesim Efendi Hayatı Özet, Abbas Vesim Efendi Biyografi     İsim : Abbas Vesim Efendi   Doğum Tarihi : 1760   Ölüm Tarihi : -----   Meslek : Hakim, Akedemisyen     Abbas Vesim Efendi Biyografi :   Osmanlılar zamanında on sekizinci asırda yetişen, hekim, hattat ve astronomi alimlerinden. Kambur Vesim Efendi ve Derviş Abbas Tabib isimleriyle de biliniyordu. 17. yüzyılın sonlarında doğdu.   Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Abbas Vesim Efendi, Bursalı Tabib-i Sultani Ali Efendi ile babası Ömer Şifai Efendi'den tıp, Yanyalı Es'ad Efendi'den hikmet ve Farsça, Ahmed Mısri'den astronomi ve astroloji, Katibzade Mehmed Refi Efendi'den tıp ve ta'lik yazı, ayrıca Latince ve Fransızca öğrendi. Bazı İtalyanca tıp metinlerini Türkçeye tercüme ettirerek, Avrupa'daki gelişmeleri takip etti. Bir ara tahsil maksadıyla Hicaz, Şam ve Mısır'a gitti. Bir çok ilmi araştırmalarda bulunup tıb alanındaki bilgisini geliştirdi. İstanbul'a dönüşünde Sultan Selim Camii civarında eczahane ve muayenehane açtı. İstanbul'da kırk sene müddetle doktorluk yapıp, hem insanlara hizmet etti hem de tıb alanındaki bilgisini arttırdı. Aynı zamanda tasavvufa yönelip Nakşibendiyye yolu büyüklerinden Mehmed Emin Tokadi hazretlerinden tasavvuf bilgilerini öğrendi ve tatbik etti. 1760 (H. 1174) senesinde İstanbul'da vefat etti. Kabri Edirnekapı dışındaki kabristandadır.   Abbas Vesim Efendi ESERLERİ:   Osmanlı tababetini (doktorluğunu) olgunluğa götürmekte büyük hizmeti olan Abbas Vesim Efendi'nin şahsi tecrübeleri ve verem hakkında en son keşiflere yakın incelemeleri vardır. Tıbbı iyice a... Devamı

Abbas bin Abdülmuttalib Kimdir, Abbas bin Abdülmuttalib Hayatı Ö

2011-12-12 15:46:00

Abbas bin Abdülmuttalib Kimdir, Abbas bin Abdülmuttalib Biyografi, Abbas bin Abdülmuttalib Hayatı, Abbas bin Abdülmuttalib Hayat Hikayesi, Abbas bin Abdülmuttalib Hayat Hikayesi Özet      İsim : Abbas bin Abdülmuttalib  Kişisel Bilgi : Peygamber Efendimiz'in amcalarından Abdülmuttalib'in en küçük oğlu  Köken : Abbasi halifeleri, Hazreti Abbas'ın soyundandır    Abbas bin Abdülmuttalib Biyografi :   Peygamber Efendimizin doğumundan iki veya üç yıl önce Mekke'de doğdu. Peygamber Efendimiz, annesinin vefatından sonra dedesi Abdülmuttalib'in yanında kaldığı sırada, Hazreti Abbas ile birlikte büyüdü. Gençliğinde ticaretle uğraşan Abbas bin Abdülmuttalib, Peygamber Efendimiz İslamiyeti anlatmaya başlayınca, karşı çıkmayıp, akrabalık gayretiyle O’na yardımda bulundu. Müslüman olmadığı halde Akabe biatinde Peygamber Efendimiz'in yanında bulunup, orada tesirli konuşmalar yaptı. Müslüman olmadan önce Kabe’yi ziyarete gelen hacılara su dağıtma "sikaye" ve onlara yemek verme "rifade" ve Kabe'nin tamiri vazifelerini yapardı. Müslüman olduktan sonra da bu vazifeleri devam ettirdi. Bedir Savaşı'na istemiyerek, Mekke’den kafirlerle birlikte geldi. Savaşta müslümanlar zafer kazanınca esir edilip, Medine'ye götürüldü. Kendisi ve kardeşinin oğulları için para verip kurtuldu. O yıl iman etmekle şereflendi. Müslüman olunca, Peygamber Efendimiz onu, Mekke'de vazifelendirdi. Mekke'de Müslümanlar onun himayesinde rahat ettiler. Mekke fethi hazırlıklarının tamamlandığı sırada Medine'ye göç etmek için yola çıktı. Zülhuleyfe denilen yerde Resulullah'a kavuştu. Ailesini Medine'ye g&... Devamı

Abaka Han Kimdir, Abaka Han Hayat Hikayesi Özet

2011-12-12 15:44:00

Abaka Han Kimdir, Abaka Han Hayatı, Abaka Han Hayat Hikayesi, Abaka Han Hayat Hikayesi Özet    İsim : Abaka Han   Mevki : İran-İlhanlı Devletinin ikinci hükümdarı   Doğum Tarihi : 1234     Abaka Han Biyografi :  1234 senesinde doğdu. Zulmü ile meşhur Hülagu’nun oğlu. Dedesi Cengiz Han ve babası Hülagu gibi kan dökücü ve zalim bir kimse olan Abaka Hanın çocukluğu ve gençliği, doğduğu yer olan Moğolistan’da geçti. 1256 senesinde, babasıyla birlikte İran’a geldi. Hülagu’nun 1258 senesinde Bağdat’ı yakıp yıktığı ve sekiz yüz binden fazla müslümanı katlettiği sırada, onunla beraber bulundu. Babasının ölümü üzerine, hanedan temsilcileri tarafından hükümdarlığa seçildi. Hülagu, Bizans İmparatorunun kızını istemişti. Fakat kız yolda iken, Hülagu öldü. Abaka Han babasının yerine bu kızla evlendi.  Babasının Mısır Memluklerine ve müslümanlara karşı başlattığı zalimane mücadeleye devam etti. Koyu bir budist olan Abaka Han, Bizans İmparatorunun kızıyla evli olduğundan, Müslümanlara karşı düşmanca, Hıristiyanlara karşı ise dostça bir siyaset takip etti. Bu davranışları, Avrupa’da memnuniyetle karşılandı. Bütün gayret ve çalışmalarına rağmen, Avrupalılarla birleşip Memlukler üzerine hakimiyet sağlayamadı. Ayrıca Kafkasya’da yaşayan kabileler üzerinde hakimiyet kurmak istediyse de önceleri muvaffak olamadı.  1243 Kösedağ Savaşından sonra Moğollar, Türkiye Selçukluları üzerinde hakimiyet kurmuşlar ve Anadolu’yu işgale başlamışlardı. Moğollar taraflısı görünerek Anadolu’yu daha büyük bir tahribattan koruyan Pervane Muinüddin Süleyman, daha sonra Memluk hükümdarından... Devamı

Abbas Sayar, Abbas Sayar Hayat Hikayesi, Abbas Sayar Kimdir

2011-12-12 12:22:00

Abbas Sayar Kimdir, Abbas Sayar Hayatı, Abbas Sayar Hayat Hikayesi, Abbas Sayar Hayat Hikayesi Özet, Abbas Sayar Biyografi İsim : Nail Abbas Sayar Meslek : Şair, Yazar Doğrum Tarihi : 21.03.1923 Ölüm Tarihi : 2.08.1999 Abbas Sayar Hayatı : 21 Mart 1923 tarihinde Yozgat'ta doğdu. Liseyi, 1941 yılında Yozgat'ta bitirdi. Kısa süreli memurluktan sonra yedeksubay oldu. 1945'te İstanbul'da evlendi. Dört sömestr, Türkoloji öğrenimi yaptı. 1947'de İstanbul'da, onbeş günde bir çıkardığı gazeteyi, matbaa kurarak Yozgat'ta yayınlamaya devam etti. Yozgat’ta bir dönem de çiftçilik yaptı. Politikaya girdi, 1957'de politikadan uzaklaştı. Şiir yazmayı sürdürürken, roman yazmaya başladı. 1970 yılında Yılkı Atı romanıyla, ismini edebiyat dünyasına duyurdu. Yılkı Atı,TRT Roman Başarı Ödülünü (1971) kazandı. Bu romanın ardından gelen Çelo (1972) romanı, 1973 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü, Can Şenliği (1974) romanı ise 1975 Madaralı Roman Ödülü’nü getirdi Sayar’a. Can Şenliği, TRT tarafından filme çekilmiştir. Abbas Sayar’ın romanları ve hikayeleri, Orta Anadolu insanının hayatını anlatır. Abbas Sayar’ın hayatı, romanlarındaki hayatlara benzer, ya da o, romanlarını kendi hayatından aldığı ilhamla yazmıştır. Abbas Sayar, 1989'da ikinci kez evlendi, Ayvalık'a yerleşti. Resim, şiir ve roman çalışmalarını, Ayvalık'ta sürdürdü. Ankara, Antalya, İzmir ve Ayvalık'a resim sergileri açtı. Ömrünün son yıllarını, Ayvalık’ta resim yaparak, roman ve şiir yazarak geçirdi. Ötüken Neşriyat’ın yeniden yayınladığı romanlar Yılkı Atı, Çelo, Can Şenliği, Yorganımı Sıkı Sar (öykü), Anılarda Yumak Yumak ve son kitapları... Devamı

Abbas Lisani, Abbas Lisani Hayat Hikayesi, Abbas Lisani Hayatı Ö

2011-12-12 10:57:00

Abbas Lisani Kimdir, Abbas Lisani Hayat Hikayesi, Abbas Lisani Hakkın da genel bilgi, Abbas Lisani Hayatı, Abbas Lisani Hayat Hikayesi Özet İsim : Abbas Lisani Meslek : İnsan hakları savunucusu, Gazeteci yazar Yaşadığı Ülkeler : İran, Güney Azerbaycan 1967 yılında İran'ın kuzey batısındaki Erdebil kentinde doğdu. Türk kökenli vatandaşlarının anadilde eğitim vb. hakları için mücadele etti. İlk kez 28 Ağustos 2003 tarihinde Kelyber kentinde olan Babek Kalesinde tutuklandı. 18 Eylül 2003 tarihinde bu etkinliğe katılma nedeniyle 6000 dolar para cezasına çarptırıldı. 6 Ağustos 2005 tarihinde Erdebil İslamı Devrim Mahkemesi Türkçe takvim yayınlama ve Pantürkist gibi suçlamalarla Huzistan bölgesinde geçirmek üzere 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mayıs 2006'da bir İran gazetesince Azerbaycan Türkçesini aşağılayan karikatürün yayımlanmasından sonra Erdebil şehrinde yapılan yürüyüşlere katılmakla suçlandı. 3 Haziran 2006 tarihinde gözaltına alındı. Çeşitli protesto gösterilerine katıldı. Evi basılıp polislerce ailesi ve çocuklarının gözü önünde dövüldü. İran İslam Cumhuriyeti rejimi tarafından tutuklandı. 18 ay hapis ve 50 kırbaç cezasına mahkum edildi. Bu karar, Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) tarafından hukuka aykırı bulundu. Ekim 2006 tarihinde Temyiz Mahkemesi’nin onayından sonra bu ceza uygulandı. İlk tutuklandığında Ahar Hapishanesi’nde, ikinci tutuklanmasında Yazd Hapishanesi’ne atıldı. Ahar Hapishanesindeki görevliler, kırbaçlama cezasını uygulamayı kabul etmedi. Zindanda 58 gün açlık grevi yaptı. Ailenin tek gelir kaynağı olan kasap dükkanı da güvenlik güçleri tarafından kapatıldı. Eşi Rukiyye Lisani, çocukları ve ak... Devamı

Abbas El-Beyati Hayat Hikayesi, Abbas El-Beyati Hayatı Özet

2011-12-12 10:56:00

Abbas El-Beyati Kimdir, Abbas El-Beyati Hayat Hikayesi, Abbas El-Beyati Hayatı Özet, Abbas El-Beyati Hayatı Kısa Özet Abbas El-Beyati bir siyaset adamı'dır. Kendisi İran Yüksek komisyonu üyesidir. Hayatı Hakkın da Kısa Bilgi ; Irak’taki Şii Türkmenlerin önde gelen isimlerinden... Önderliğindeki altı kişilik Türkmen grubu da Irak İslam Devrimi Yüksek Konseyi Başkanı El Hekim ile yaptıkları görüşmelere rağmen, ITC’nin (Irak Türkmen Cephesi) listesinden seçime dahil oldu. Devamı

Abay Hayat Hikayesi, Abay Kimdir, Abay Hayatı Özet

2011-12-12 10:54:00

Abay  Hayat Hikayesi - Abay  Biyografisi - Abay  Kimdir Dogum Tarihi :  22.08.1845 Ölüm Tarihi : 23.07.1904 Meslek : sair Yazar Kazak Edebiyati Abay Kunanbayev 22 Agustos 1845 tarihinde dogdu. Çagdas Kazak edebiyatinda Abay Kunanbayev’in yeri çok ayridir. Abay İlk egitimini özel hocalardan aldi. Daha sonra Semey’de medrese egitimi gördü. Arap Fars ve Rus edebiyatlarini yakindan tanidi. Ayrica klâsik Osmanli sâirlerine de vâkif oldu. Kazaklarin hayatlarini tenkidî bir süzgeçten geçirerek lirik siirler yazdi. O Kazaklari çagdas bir egitime yönlendiriyor onlari göçebe hayat düzenlerini birakarak yeni meslekler edinmeleri konusunda tesvik ediyordu. siirleri halk tarafindan Kazak bozkirlarinda ezbere okunuyordu. Fikirlerini daha çok düz yazilarla ifade etmekteydi. Kara Sözder “Halk Sözleri” adiyla bir kitapta toplanan nesirlerinin çogu 1890’li yillarda kaleme alinmistir. Abay günümüzde de hemen hemen her Kazak tarafindan bilinmekte siirleri her yerde söylenmekte ve fikirlerine çok önem verilmektedir. Kazaklarin meshur edebiyatçilarindan Muhtar Avezov [1897-1961] 4 ciltlik büyük romaninin adini Abay Joli “Abay Yolu” koymustur. Avezov romaninda Abay’in Kazaklar için yapmak istediklerini Kazaklarin gerçek medeniyete nasil ulasacaklarini anlatmaktadir. O Abay’in Kazaklarin yollarini aydinlatici bir rehber oldugunu herkese göstermistir. Onun yolundan giden genç nesil büyük Kazakistan’i meydana getirecektir. Yani Kunanbayev Kazaklar için takip edilmesi gereken büyük bir fikir adamidir. Abay 23 Temmuz 1904’de Cengizdagi sirtlarinda Balasakpak yaylasinda vefat etti. Mezari Semey vilayetine bagli Abay ilçesi... Devamı

ucuz sigara
TOPlist