Mai ve Siyah Roman Özeti, Mai ve Siyah Kitap Özeti

2012-10-04 11:05:00

  Romanın baş kahramanı Ahmet Cemil, Mülkiye Mektebi`nin son sınıfına geçtiği yıl babası ölür. Bunun üzerine annesinin ve kız kardeşi İkbal`in geçimini sağlamak onun üzerine düşer.   Okul sıralarından beri edebiyata aşırı tutkusu vardır. Askerî Rüştiye`den bu yana en yakın arkadaşı olan Hüseyin Nazmi`nin de teşvik, yardım ve tavsiyeleriyle; kendi gayretiyle öğrenmiş olduğu iyi Fransızcasıyla çevirilere başlar. Bu işi yeterli görmemesi üzerine ek işler arar ve "Mir`-at-ı Şuûn" adlı bir gazetede iş bulur. Bu gazeteye girebilmek kendisini çok mutlu etmiştir.   Daha sonra bir ek iş daha bulur ve akşamları zengin bir ailenin çocuğuna ders vermeye başlar. Artık evlerinin geçimi düzene girer, hatta ona göre zengin olmaya başlarlar.   Ahmet Cemil`in en büyük hayellerinden biri, edebiyat dünyasında çok iyi tanınan, ünlü bir yazar olmaktır. Bu konuda bir sürü hayal kurar. Bu hayellerine bağlı olarak kafasında, kendisini ünlü yapabilecek bir eser şekillendirmeye başlar.   Bu arada, gazetede saydığı, sevdiği kişilerden biri olan Ahmet Şevki Efendi, yine çalıştığı gazetenin sahibi olan Tevfik Efendi`nin, oğlu Vehbi`ye bir eş aradığını söyler. Ahmet Cemil kız kardeşini vereceği bu adamın durumunu yeterince araştırmadığı halde, yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılır ve İkbal, Vehbi ile evlendirilir. Ahmet Cemil, kardeşinin evlenmesinden dolayı bir sıkıntı duyar ve eniştesine bir türlü ısınamaz.   Ahmet Cemil bir gün en yakın arkadaşı Hüseyin Nazmi`nin uzun süredir görmediği kız kardeşi Lâmiâ ile karşılaşır ve ona âşık olduğunu anlar. Bu olay onu eserine yoğunlaştırır ve bir an önce bitirme isteği doğurur.   Bu sırada, gazete sahibi T... Devamı

EROZYON NEDİR, EROZYON TANIMI VE ANLATIMI

2012-10-02 12:28:00

EROZYON NEDİR? EROZYON HAKKINDA BİLGİ, EROZYON ÖZELLİKLERİ, EROZYON HAKKINDA BİLMEDİKLERİNİZ, EROZYON HAKKINDA GENEL BİLGİ, EROZYON İLE İLGİLİ HERŞEY. Erozyon (toprak aşınımı), toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayıdır. Erozyonun başlıca nedeni, toprağı koruyan bitki örtüsünün yok olmasıdır. Arazi eğimi, toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, iklim faktörleri, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan çeşitli müdahaleler, erozyonun şiddetini belirleyen öğelerdir.   TEMA'nın erozyonla mücadeleye bu kadar önem vermesinin altında, erozyonun ülkemizin yaşam koşullarını olumsuz etkileyecek kadar büyük bir tehlike olması yatmaktadır. Erozyon, Türkiye'nin gıda açısından kendine yeterli bir ülke olmasını tehlikeye düşürmektedir. Ülkemizin topraklarının % 73'ü şiddetli erozyon tehlikesine maruzdur. Rüzgar ve yağmur, verimli toprakları sürükleyerek, baraj göllerine, akarsu yataklarına ve denizlere taşımaktadır. Ülke yüzeyinden bir yılda kaybedilen toprak miktarı yaklaşık 1.4 milyar tondur. Sadece tarım alanlarından kaybedilen verimli toprak miktarı ise yaklaşık 500 milyon ton/yıl'dır. Bu topraklarla birlikte mineral ve organik madde de kaybedilmektedir. Türkiye'nin kimyevi gübrelere ayırdığı yıllık kaynağın 4.5 trilyon lira olduğu düşünülürse, ekonomik kaybın büyüklüğü daha net anlaşılabilir. Erozyonla kaybedilen bir başka değer ise sudur. Kaybolan toprak yüzünden her yıl yaklaşık 50 milyar m3 yağış depolanamamaktadır.   Erozyon toplumsal sorunların artmasına da yol açmaktadır. Yanlış arazi kullanımı, tarım alanlarının verimini azaltmaktadır. Doğduğu ve bü... Devamı

AY, AY'IN ÖZELLİKLERİ VE AY'IN EVRELERİ

2012-10-02 12:25:00

AY VE AY’IN ÖZELLİKLERİ   Ay dünyamızın 1/50’si kadardır. Bu sebeple Ay’da yerçekimi azdır(dünyadakinin 1/6’sı kadardır). Ayda atmosfer yoktur. Bunun sonucunda Hava ve su yoktur. Meteorolojik olay (iklim) görülmez. Meteorlar doğrudan ay yüzeyine düşer. Sonuçta büyük krater çukurlukları oluşmuştur. Günlük sıcaklık farkı fazladır. Bu sebeple mekanik çözülme fazladır. Canlı hayatı yoktur İç ısısını kaybetmiştir. Bundan dolayı volkanik olay görülmez. Ay günü: Dünyadaki herhangi bir meridyenin ard arda iki kez Ay’ın karşısından geçinceye kadar geçen süredir. Bu süre 24 saat 50 dakikadır Güneş günü: 24 saattir Ay günü ile güneş günü arasındaki zaman farkından dolayı bir yerde Ay her gün bir önceki güne göre daha geç gözlenir ve gel-git olayı daha geç oluşur.   AY’IN EVRELERİ   Ay’ın aydınlık yüzünün dünyadan görünüşünde bir ay boyunca meydana gelen değişikliklerdir.   Yeniay ve dolunay evrelerinde büyük gel-git yaşanır. Sebebi dünya , ay ve güneşin aynı doğrultuda olmasıdır. İlk ve son dördünde ise küçük gel-git yaşanır.   Güneş tutulması, Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girmesi ve bazı özel koşulların sağlanması neticesinde meydana gelir. Tutulmanın olabilmesi için, Ay'ın, Dünya etrafındaki yörüngesiyle Dünyanın Güneş etrafındaki yörüngesinin kesişim yerlerini belirleyen düğüm noktalarında veya bu noktalar civarında (Yeniay safhasında) bulunması gerekir. Bilindiği üzere bir yıl içerisinde Ay, Dünya etrafında 12 kez ... Devamı

Yer Kabuğunun iç yapısı

2012-10-02 12:19:00

YERKABUĞUNUN  (LİTOSFER) YAPISI          Yerküre, çeşitli kayalardan oluşmuş katı bir kabukla çevrilidir. Buna yerkabuğu denir. -Yerkabuğunun ortalama kalınlığı karalarda 35-40 km ,denizlerde ise 8-10 km dir. -Yerkabuğu yoğunluğu ve kalınlığı farklı iki tabakadan oluşur. Bunlar;   a-)Sial: Üzerinde yaşadığımız katmandır. Silisyum ve alüminyum bileşikleri fazla olduğu için bu isim verilmiştir. -Kalınlığı karalarda fazla, denizlerde azdır. -Granit , kalker  ve kumtaşı gibi hafif olan taşlardan oluşur.     b-)Sima: Bu katman henüz katılaşmamış taşlardan oluşur. -Yoğunluğu daha fazla olan bazalt türü taşlardan oluşur. -Silisyum ve magnezyum bileşikleri fazla olduğu için bu isim verilmiştir. -Kalınlığı karalarda az , deniz diplerinde fazladır. YER YUVARLAĞININ İÇ YAPISI    -Yerin iç yapısıyla ilgili en geçerli bilgiler deprem dalgaları ile elde edilir. Ayrıca volkanizma ile çıkan malzemelerin ve  taşların incelenmesiyle de gerekli bilgiler elde edilir. 1-) MANTO: Yer kabuğunun altındadır ve malzemeler koyu eriyik haldedir. -Yeryüzünü etkileyen volkanizma ve depremler kaynağını buradan alırlar. 2)ÇEKİRDEK: Yoğunluğu ve kalınlığı en fazla olan katmandır. -Demir ve nikel fazla olduğu için buraya  NİFE denilmektedir. -Yoğunluğu fazla olduğundan barisfer de denilmektedir. -Yoğunluğun fazla olmasından dolayı iç çekirdekte malzemeler katı haldedir.    JEOLOJİK DEVİRLER 1- )İlk Zaman (antekambriyen) -İlk canlı algler oluşmuştur. -En eski kıvrımlarla kıta çekirdekleri oluşmuştur. 2- )I. Zaman (paleozoik) -Yer kabuğundaki şiddetli kırılma ve kıvrılmalarla kıta çekirdekleri büyümüştür. -Sıcak ve bol yağışlı iklim döneminde gür bitki toplulukları oluşmuştur. ... Devamı

TÜRKİYE'DE RÜZGAR AŞINDIRMASI

2012-10-01 12:09:00

       TÜRKİYE'DE  RÜZGAR AŞINDIRMASI    Rüzgarın tanımı:   Atmosfer  basıncı  farklarından  ve  yer  kürenin  değişik  bölgeleriarasındaki  sıcaklık  farklarındankaynaklanan  hava  hareketi.Havanın  hareket  etmesine  kara  ve  havasıcaklığındaki  değişmeler  neden  olur.Sıcaklık  farkları,  yüksek,  alçak  basınç  alanlarının  doğmasına  yol  açar.Sıcak  bölgelerde  alçak  basınç,  soğuk  blgelerde  yüksek  basınç  alanları  oluşur.Bu  iki  bölge  arasında  basınç  farkının  oluşması  sonucu  hava  yer  değiştirerek  yüksek  bölgelerinden  alçak  basınç  bölgelerine  doğru  hareket  eder.Havanın  bu  hareketinin  adı  olan  rüzgarın  hızı,  havanın  hareket  hızına  bağlıdır.Bu  hız  saniyede  metre  ve  saatte  kilometre  olarak  açıklanır.Bir  yerde,  rüzgarın  hızlı  esmesi,  hava  olaylarının  şiddetli  bir  biçimde  geliştiğini  gösterir.Hızla  esen  rüzgarın  yıkıcı  etkisi  bu  başlangıçtan  ileri  gelir.1m/sn  hızla  esen  rüzgarın  1mkarelik  bir-yüzeyde  yaptığı  basınç  0,0756kg. dir.Hızı  anometre  ile  ölçülür.Hızını  tahmin  edebilmek  içinse  botor  ölçeği  (Beaffort  scale)kulanılır.Rüzgar  hızları  haritalarda &nbs... Devamı

Paralel Bağlı Devrelerde Akımın İncelenmesi

2012-10-01 12:01:00

  Paralel Bağlı Devrelerde Akımın İncelenmesi   Deneyin Amacı Pilleri paralel bağlayabilmeyi kavrama, ampulün verdiği ışık şiddetini seri bağlı devrelerle karşılaştırma.   Deneyde Kullanılacak Araç Ve Gereçler 1. 1,5 voltluk ampul ve duyu 2. 2 adet krokodil 3. İzolobant 4. Bağlantı Kabloları 5. 3 adet 1,5 voltluk pil 6. 60 santimetrelik kablo   Deneyin Yapılışı 60 cm. lik kabloyu 15’er cm. lik 4 eşit parçaya ayırırız. Her parçanın uçlarını sıyırarak iletken teli ortaya çıkarırız. İzolobant yardımı ile iletken teli     ( + ) ve ( - ) şeklinde 2 gruba ayırarak bağlarız. Pillerin ( + ) ve ( - ) grubundan gelen iletken telleri ayrı ayrı  birleştirerek tek uç elde ederiz. Sonra krokodilleri  ( + ) ve ( - ) kutup iletken tellerine bağlarız. Krokodilleri de üzerine 1,5 voltluk ampul takılmış duy üzerinde birleştiririz. Böylece devremizi tamamlamış oluruz.   Deneyin Sonucu Yaptığımız bu deney sonucunda pilerin ( + ) kutupları birbirine, ( - ) kutupları birbirine gelecek şekilde bağlayarak oluşan paralel bağlamayı öğreniriz. Ayrıca paralel bağlı devrelerin nasıl yapıldığı ve seri bağlı devrelerden farkını öğreniriz. Bu fark şudur; seri bağlı devrelerde ne kadar çok pil bağlarsak akımın şiddeti o kadar artar. Fakat paralelbağlı devrelerde ne kadar çok pil bağlarsak elektrik akımının dayanma süresi o kadar artar.  ... Devamı

Mum Nasıl Yapılır, Mum Yapılışı Anlatım

2012-10-01 11:49:00

  MUM NASIL YAPILIR?   Evimizde kolayca zorlanmadan size mumun nasıl yapıldığını aşağıda yazmaktadır. Mum yapılışı çok kolaydır. Mumun yapılışını nda dikkat edeceğiniz aşağıdaki tariflere tamamen uymaktır. Kolay gelsin, Mum resimlerinizi yorum olarak göndermenizi bekiliyoruz:)   Kalıplı Mum Nasıl Yapılır   Kalıplı mumlar her şekilde ve her boyda yapılabilir. Burada, kalıptan çıkarılan bir mum gösterilmektedir. Kap içi mumu da yapabilirsiniz; bu durumda mum kalıp içinde kalmaktadır ve kalıp mumun bir parçası haline gelmektedir.      Kap olarak güzel bir teneke kutu, bir deniz kabuğu, içi oyulmuş bir ağaç dalı, bir yumurta kabuğu veya cam bir kase vb. kullanabilirsiniz. Kap içi mumu yapmak için aşağıdaki talimatların alt kısmındaki nota bakınız. Bu tariften 7x2 inç (yaklaşık 18x5 cm) boyutlarında bir mum elde edilmektedir.    Malzemeler:     9 inç (yaklaşık 23cm) boyunda #1 fitil. Eğer önceden hazırlanmış fitil almadıysanız mum yapma işine başlamadan önce fitili hazırlamalısınız. Bunu, fitili yaklaşık 20 saniye boyunca erimiş parafin mumuna daldırarak yapabilirsiniz. Daha sonra fitili kuruması için parafinli kağıt ve mutfak folyosunun üzerine bırakınız        1/2 pound'luk balmumu veya 1/2 poundluk parafin. Eğer balmumu yerine parafin kullanırsanız 0.8 onsluk stearine de ihtiyaç duyacaksınız.      Muma renk veya koku vermeyi planlıyorsanız parafini kullanınız ve parafini eklemeden önce eritilmiş stearine koku (sadece birkaç damla) ve renk ekleyiniz.    7 x 2 inçlik (yaklaşık 18x5 cm) bir kalıp. Kalıbı hazırlamak için temiz ve kuru olduğundan emin olunuz. Mumu kalıptan kolayca çıkarabilmek için kalıbın iç... Devamı

ucuz sigara
TOPlist