Yer Kabuğunun iç yapısı

2012-10-02 12:19:00
YERKABUĞUNUN  (LİTOSFER) YAPISI
   
     Yerküre, çeşitli kayalardan oluşmuş katı bir kabukla çevrilidir. Buna yerkabuğu denir.
-Yerkabuğunun ortalama kalınlığı karalarda 35-40 km ,denizlerde ise 8-10 km dir.
-Yerkabuğu yoğunluğu ve kalınlığı farklı iki tabakadan oluşur. Bunlar;
  a-)Sial: Üzerinde yaşadığımız katmandır. Silisyum ve alüminyum bileşikleri fazla olduğu için bu isim verilmiştir.
-Kalınlığı karalarda fazla, denizlerde azdır.
-Granit , kalker  ve kumtaşı gibi hafif olan taşlardan oluşur.
 
  b-)Sima: Bu katman henüz katılaşmamış taşlardan oluşur.
-Yoğunluğu daha fazla olan bazalt türü taşlardan oluşur.
-Silisyum ve magnezyum bileşikleri fazla olduğu için bu isim verilmiştir.
-Kalınlığı karalarda az , deniz diplerinde fazladır.

YER YUVARLAĞININ İÇ YAPISI
 
 -Yerin iç yapısıyla ilgili en geçerli bilgiler deprem dalgaları ile elde edilir. Ayrıca volkanizma ile çıkan malzemelerin ve  taşların incelenmesiyle de gerekli bilgiler elde edilir.
1-) MANTO: Yer kabuğunun altındadır ve malzemeler koyu eriyik haldedir.
-Yeryüzünü etkileyen volkanizma ve depremler kaynağını buradan alırlar.
2)ÇEKİRDEK: Yoğunluğu ve kalınlığı en fazla olan katmandır.
-Demir ve nikel fazla olduğu için buraya  NİFE denilmektedir.
-Yoğunluğu fazla olduğundan barisfer de denilmektedir.
-Yoğunluğun fazla olmasından dolayı iç çekirdekte malzemeler katı haldedir.
 
 JEOLOJİK DEVİRLER

1- )İlk Zaman (antekambriyen)
-İlk canlı algler oluşmuştur.
-En eski kıvrımlarla kıta çekirdekleri oluşmuştur.

2- )I. Zaman (paleozoik)
-Yer kabuğundaki şiddetli kırılma ve kıvrılmalarla kıta çekirdekleri büyümüştür.
-Sıcak ve bol yağışlı iklim döneminde gür bitki toplulukları oluşmuştur.
-Taşkömürü yatakları oluşmuştur.

3- )II. Zaman (Mezezoik):
-Durgunluk dönemidir. Büyük oranda tortulaşma olmuştur.

4- )III. Zaman (Neozoik)
-Şiddetli yer kabuğu hareketleri olmuştur.
-Atlas ve Hint Okyanusları oluşmuştur.
-Petrol, linyit,  tuz ve bor yatakları oluşmuştur.
-Alp-Himalaya  kıvrım dağları oluşmuştur.

5- )IV. Zaman (Antropozoik) iki dönemden oluşur.
a- )Buzul çağı :Özellikle Kuzey Yarım Kürede şiddetli soğuma görülür. Bunun etkisiyle Batı Avrupa, İskandinavya ve Kanada gibi karalar buzullar altında kalmıştır.
b- )Buzul çağı sonrası dönem:
-İstanbul –Çanakkale boğazları oluşmuştur.
-Egeid karası çökmüştür.
-İnsan yaratılmıştır.

Not: Jeolojik devirlerle ilgili bilgiler fosillerin incelenmesiyle elde edilir.

199
0
0
Yorum Yaz
ucuz sigara
TOPlist