YÖNLER Kroki, Çizimi ve Yararları Haritanın Yönleri Pusula v

2008-10-04 15:11:00
Yön, belli bir noktaya göre, bir yerin bulunduğu taraftır.
 
Evimizin, okulumuzun, mahallemizin hangi tarafta olduğunu, bulunduğumuz noktaya göre yönünü söyleyerek tarif ederiz. Örneğin, evimizin okulun neresinde olduğu sorulduğunda,
 "Okulun güneyindedir." diye cevap veririz.

        Ayrıca, ilimizin, bölgemizin, yurdumuzun, komşularımızın bulundukları yerleri belirtirken de yönlerden yararlanırız.

        Demek ki yönler; bir yerin bilinen başka bir yere göre, hangi tarafta olduğunu bilmemize yaramaktadır.

        Yönler, ana yönler ve ara yönler olmak üzere ikiye ayrılır. Aradığımız yer, tam olarak ana yönün gösterdiği yerde
olmayabilir. O zaman, iki ana yönün arasındaki açıyı ikiye bölerek, ara yönleri buluruz. Ana ve ara yönler yardımıyla,
aradığımız yerin tam yönünü saptarız.

        Dört ana yön vardır. Bunlar kuzey, güney, doğu ve batıdır.

       Ara yönler ise kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu ve güneybatıdır.

Bu yönler sayesinde herhangi bir yerin tam olarak nerede olduğunu saptamaktayız.

 

Pusula ve Diğer Yöntemlerle Yönlerin Belirlenmesi

        Yönler, en güvenilir şekilde pusula ile bulunur. Pusula, şekil olarak saate benzer.
Ortasında sağa, sola hareket eden bir ibre vardır. Bu ibrenin bir ucu renklidir.
Pusulanın
Renkli olan bu uç, her zaman kuzeyi gösterir.
Kuzey yönü belirlenince diğer yönler kolayca bulunur.
Yüzümüzü kuzeye dönersek, arkamız güney,
sağımız doğu, solumuz ise batı olur.

Ancak pusuladan doğru olarak yararlanmak için yatay olarak tutulmasına dikkat edilmelidir.


Yönlerimizi bulmak için, çeşitli yöntemlerden yararlanmaktayız.

 

 

Bunlardan biri. Güneş'ten yararlanarak yön bulmadır. Sabah Güneş doğduğunda, Güneş'e doğru dönüp kollarımızı açalım. Önümüz doğu, arkamız batı, sağımız güney, solumuz da kuzey olur. Yalnız bu yöntem, her zaman doğru sonuç vermez. Çünkü, Güneş'in yıl boyunca doğup battığı noktalar sürekli değişmektedir. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde, gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olduğunda, bu yöntem doğru sonuç verir.

       
Güneş'ten yararlanarak şu şekilde de yönümüzü bulabiliriz: Güneş, öğle vakti tam tepedeyken, yere diktiğimiz çubuğun gölgesini ölçeriz. Bulduğumuz en kısa gölge uzunluğu, kuzeyi; karşı tarafı da güneyi gösterir. Yüzümüzü kuzeye dönersek, sağ taraf doğuyu, sol taraf da batıyı gösterir.

       
Gece, gökyüzü bulutsuz ise Kutup Yıldızı'ndan yararlanarak yönümüzü bulabiliriz. Bunun için Kutup Yıldızı'nın gökyüzünün neresinde bulunduğunu bilmemiz gerekir. Kutup Yıldızı daima kuzeydedir ve hep sabittir. Bu sebeple ona, Demirkazık da denir. Kutup Yıldızı, Küçükayı takım yıldızının sağ ucunda yer alır.


* Minarelerin şerefelerindeki kapılar güneye doğru yapılır.

* Ağaçların gövdelerinin yosunlu tarafları kuzeyi gösterir.

* Büyük taşların yosunlu tarafları kuzeyi gösterir.

* Karıncalar yuvalarının kuzeye bakan taraflarına daha çok toprak yığarlar.


 

Haritanın Yönleri

        Bütün haritaların üst tarafı kuzeyi, alt tarafı güneyi, sağ tarafı doğuyu, sol tarafı da batıyı gösterir. Ancak, bulunduğumuz yerde, yönleri tam olarak bilemiyorsak, bir pusula yardımıyla yönümüzü tespit etmeliyiz. Haritayı tam pusuladaki yöne göre doğru bir şekilde tutmalıyız. Böylece harita üzerindeki yerin, bulunduğumuz yere göre hangi yönde olduğunu bulabiliriz.Kroki, Çizimi ve Yararları

       Yakın çevremizi kâğıt üzerinde gösterebilmek için kroki ve plândan yararlanırız.

        Sokağımızın, mahallemizin ya da semtimizin,
kuş bakışı görüşünün küçültülerek, ölçüsüz olarak düzlem üzerine çizilmesine, kroki denir.

        Kuş bakışı, yüksek bir yerden aşağıya doğru bütün genişliği içine alabilecek şekilde bakmak demektir. Kroki, günlük yaşantımızda çok sık kullandığımız çizimdir. Bu çizimler, ana hatlarıyla ölçmeden yapılır.

        Krokiye ölçek konulmaz. Uzunluklar göz kararı ile belirtilir. Önemli yerler şematik olarak gösterilir
. Krokinin çizildiği kâğıdın bir köşesine kuzey-güney doğrultusunu gösteren bir ok konulur.

        Kroki, okulumuzun çevresini, mahallemizi, köyümüzü tanımada yardımcı olur. Ayrıca aradığımız bir adresi bulmak için de krokiden yararlanırız. Bir arkadaşımıza evimizin yerini basit bir kroki çizerek tarif edebiliriz. Sınıfımızın, okul bahçesinin, odamızın ve sokağımızın durumunu da kroki ile gösterebiliriz


1569
0
0
Yorum Yaz
ucuz sigara
TOPlist