yurdumuzdaki dağlar, TÜRKİYEDEKİ DAĞLAR HARİTA, RESİMLERLE DAĞLA

2007-12-27 12:25:00


 
1) OROJENİK HAREKETLERLE MEYDANA GELEN DAĞLAR:
(Oro-Dağ, Jenez-Oluşum => Orojenez > Dağ oluşum hareketleri ).

Sıra dağlar genellikle derin denizlerde biriken tortulların, yan basınç oluşturan kıta hareketleri (tektonizma)sonucu, kıvrılarak veya kırılarak yükselmesi ile oluşmuştur.

a-Kıvrım Dağları:

Bu dağlar esnek tabakaların kıvrılarak yükselmesi sonucunda oluşmuşlardır. Türkiye’deki kıvrım dağlarını Alp-Himalaya kıvrım sistemi içinde düşünüyoruz.

Türkiye’nin bulunduğu yerde Tethis Jeosenklinali vardı. Bu deniz küçülerek 3. zaman ortalarına kadar varlığını devam ettirmiştir. Bu jeosenklinal, etraftan dış kuvvetlerin getirdiği materyallerle dolmuş ve kalın tortul tabakalar oluşturmuş, daha sonra bu tortul tabakalar kıvrılarak yükselmiş, böylece Alp-Himalaya kıvrım sistemi oluşmuştur. Ülkemizdeki Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslarda, bu kuşak içersinde olup, kalker tabakalarının kıvrılmasıyla meydana gelmiştir.

Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslar, Van gölünün kuzeyinde birleşirler. Bunlar oluşumlarını 3. zaman sonlarında, bugünkü şekillerini de 4. zaman başlarında Anadolu’nun toptan yükselmesiyle kazanmışlardır.

b-Kırık Dağları:

Kıvrılma özelliğini kaybetmiş olan sert tabakalar kırılmaya uğrarlar. Böylece fay hatları oluşur. Fay hatları boyunca, bazı kısımlar çökerken, bazı kısımlarda, yüksekte kalırlar. Çöken kısımlara GRABEN, yükselen kısımlara HORST denir. Bunlara örnek Ege’deki Horst-Graben hattı örnek verilebilir. Kazdağı, Yunt Dağı, Bozdağlar, Aydın Dağları ve Menteşe Dağları horstlara örnektir.

2) VOLKANİK DAĞLAR

Volkanik dağlar, yerin derinliklerinde bulunan kızgın, erimiş ve basınç altındaki magmanın yeryüzüne çıkmasıyla oluşur. Ülkemizdeki volkanik faaliyetler III. Zamanda yoğun olarak görülmüştür. Bu faaliyetler sonucu kırıklar boyunca magma yeryüzüne akmış ve volkanik araziyi oluşturmuştur. Volkanik dağları şu şekilde sıralayabiliriz.
Bu Mesajı Yetkililere Rapor Et  
Türkiye'deki dağlar
Hasan Dağı
Hasan Dağı
Türkiye'deki Dağlar ile İlgili Tablo
Türkiye'deki Dağlar ile İlgili Tablo

Türkiye'deki belli başlı dağlar:

 • Beşikdağı
 • Cilo Dağı
 • Munzur
 • İdris Dağı
 • Aladağlar
 • Amanos Dağları
 • Nur Dağları
 • Toros Dağları
 • Ağrı Dağı
Türkiye'nin en yüksek dağlarıDağRakım (metre)il
Ağrı Dağı5137Ağrı
Cilo Dağı4170Hakkari
Süphan Dağı4049Bitlis
Kaçkar Dağı3937Rize
Erciyes Dağı3916Kayseri
Küçükağrı Dağı3896Ağrı
Demirkazık Dağı3756Niğde
Medetsiz Dağı3524Adana
Hasan Dağı3268Aksaray
Mercan Dağı3331Erzincan
Palandöken Dağı3176Erzurum
Kızlarsivrisi3070Antalya

Volkanik dağlar
 • Ağrı Dağı
 • Erciyes dağı
 • Hasandağı
 • Karacadağ(İç Anadolu)
 • Karacadağ (Güneydoğu Anadolu)
 • Karadağ
 • Köroğlu Dağları
 • Kula Tepeleri
 • Melendiz
 • Nemrut Dağı
 • Süphan Dağları
 • Tendürek
 • Uludağ
 • Yıldız Dağı
 • ((Mazı Dağı akdeniz antalyada bulunuyor))

Kuzey Anadolu Dağları
 • Küre Dağları
 • Köroğlu Dağları
 • Ilgaz Dağları
 • Canik Dağları
 • Mascid Dağları

  Güney Anadolu Dağları
 • Karaca Dağı
 • Raman Dağı
 • Sof Dağı
 • Ahyanıl Dağı

Batı Anadolu Dağları
 • Bozdağlar
 • Aydın Dağları
 • Kaz Dağı
 • Madra Dağı
 • Menteşe Dağları

Trakya Dağları

Resimlerle Türkiye'deki dağlar

388
0
0
Yorum Yaz
ucuz sigara
TOPlist